Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto’s De Gazet Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme

De klootschietvereniging

De klootschietvereniging K.V. Hertme, de grootste sportvereniging in ons dorp, is een sportieve en plezierige vereniging. Het bestuur probeert de sportiviteit en het plezier in de sport zoveel mogelijk te handhaven. Waarmee deze vereniging een belangrijk deel uitmaakt van het sociale leven in Hertme. Klootschieten in Hertme kent een lange traditie. Begin vorige eeuw werd er al kloot geschoten tegen de buurtschappen en dan met name in de wintermaanden wanneer de boeren meer tijd hadden om met ‘den kloot’ te strijden. Vaak gebeurde dit door middel van het “ophangen” van de kloot, waarbij de tegenstander werd uitgedaagd. Het ging dan om één persoon die een ander uitdaagde. Uiteraard gingen vele dorpsgenoten mee naar het veld om hem aan te “wiezen”. De inzet was vaak een vooraf bepaalde som geld. Uit overleveringsverhalen blijkt dat er menigmaal een heroïsche strijd is gestreden. 7 mei 1941 staat te boek als de oprichtingsdatum van de huidige club. Helaas zijn er uit die tijd geen documenten bewaard gebleven, die dit kunnen aantonen. Begin jaren zestig van de vorige eeuw werden er meerdere clubs opgericht zodat het spelen in competitieverband mogelijk werd. Hertme was aangesloten bij de toenmalige afdeling Weerselo, welke op haar beurt weer was aangesloten bij de 'Twentsche Klootschieters Bond' (TKB). Toen deze bond in 1979 haar naam veranderde in 'Kogelwerpbond', besloot men zelfstandig verder te gaan onder de naam 'Twentse Klootschieters Combinatie' en zocht men aansluiting bij de 'Nederlandse Klootschieters Bond' (NKB). De Klootschietvereniging Hertme telt momenteel 103 actieve leden bestaande uit 68 heren, 5 dames en 28 junioren in de leeftijd tot 18 jaar. In de huidige competitie speelt de vereniging met 10 heren, 6 junioren en 1 damesteam. De competitie vindt plaats op het onderdeel ‘veld’ en wordt op afdelingsniveau gespeeld. Op het onderdeel ‘straat’ speelt het eerste herenteam zelfs op landelijk niveau en doet dat al jaren zeer verdienstelijk. Naast teamsport kan klootschieten ook op individueel niveau worden beoefend. Tijdens Nationale Kampioenschappen heeft menig lid van de Hertmese vereniging een Nationale titel behaald, in het bijzonder bij de junioren. De leden Henk, Peter en Dennis Lucas streden zelfs op Internationaal niveau tijdens deelname aan de Europese kampioenschappen. In 1998 heeft Mark Mekenkamp succesvol deelgenomen aan de Wereldkampioenschapen die werden gehouden in Ierland. Mark wist hier de tweede plaats te behalen. Een geweldige prestatie. De K.V. Hertme speelt haar competitie-veldwedstrijden op een prachtige locatie, gelegen aan de Zwartkotteweg in Hertme. Een grote wens van de vereniging is om ook de laatste 350 meter van de Zwartkotteweg 'om te toveren' tot een geschikte baan. De thuisbasis van de vereniging is Hotel Jachtlust. De familie Bosch, die zelf ook actief bij het klootschieten is betrokken, is al jarenlang een prettige gastheer, en bovenal sponsor van de club. Binnen de vereniging staat naast het sportieve aspect ook het sociale belang hoog in het vaandel. Veel oud inwoners zijn dan ook lid en komen wekelijks graag naar Hertme. De saamhorigheid is ook terug te vinden in de diverse activiteiten die worden georgani- seerd, waarbij te denken valt aan de jeugdbegeleiding door de senioren, de jaarlijkse verkoop van kerstbomen, de ledenfeestavond, het eieren schieten en de oudejaarswedstrijd. De klootschietvereniging is zowel financieel als organisatorisch gezond en heeft dan ook een goede toekomst voor zich liggen. . .  Kortom een vereniging waar het “kleutke” nog lang mag rollen!