Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto’s De Gazet Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme

Muziekvereniging St. Gregorius

De muziekvereniging werd op 22 augustus 1922 opgericht in dezelfde locatie als waar het  fragment van Herman Haverkate's Vespertied zich afspeelt: café Liedenbaum. Het initiatief wordt genomen door een aantal leden van het R.K. Kerkkoor van de St. Stephanusparochie. Aanvankelijk is het de bedoeling om tijdens kerkelijke activiteiten, zoals processies, het parochiële koor te ondersteunen. Maar daar blijft het niet bij: ook tijdens wereldlijker evenementen, zoals bruiloften, is de fanfare van de partij. Overmoedig geworden door het prille succes gaan de muzikanten al snel naar allerlei concoursen. De successen zijn evenwel te mager om er hier melding van te maken . . . Wie overigens lid wilde worden van de fanfare moest in die jaren nogal wat geld neertellen: als inleggeld het voor die tijd formidabele bedrag van twintig gulden en per week nog eens een contributie van vijftig cent. Ook niet mis. Die vrij hoge contributie heeft niet lang stand gehouden. al na enkele jaren werd het ledengeld gehalveerd en het inleggeld van twintig gulden geleidelijk terugbetaald. Hendrik Stoelers (foto links) was de eerste dirigent van het prille orkest. Als oud-lid van een militaire kapel kon hij alle instrumenten bespelen. Maar daarnaast was er een ander sterk punt van deze musicus; hij kon een bus besturen, hetgeen St. Gregorius een stuk mobieler maakte. Als de fanfare in 1924 lid wordt van de Koninklijke Nederlandse Federatie neemt het, dan wel met succes, deel aan concoursen. Heel Hertme viert feest als de St. Gregorius- muzikanten in 1926 een eerste prijs behalen op een concours in Haaksbergen. Vele jaren later, als Kardinaal Alferink de Passiespelen in Hertme bezoekt, spreekt de toenmalige voorzitter Gerard Kemna van St. Gregorius de prelaat toe: 'Wij brengen u een serenade in ons gewone pak, omdat we financieel niet bij machte zijn uniformen aan te schaffen.' Het weerwoord van de Kardinaal is verpletterend: 'Pastoor Veeger, hier de grote promotor en organisator van het Openluchttheater, kan 200 mensen kleden voor de openluchtspelen. Ik weet zeker dat hij er ook wel voor kan zorgen dat twintig mensen van de fanfare een uniform krijgen.' Een jaar later, in 1958 wordt inderdaad de vereniging in nieuwe uniformen gestoken. Pastoor Veeger, een vermogend man, betaalt de uniformen zelf. Er is echter wel een voorwaarde: De St. Gregorius-muzikanten moeten jaarlijks acteren in de Passiespelen en collecteren bij de Kerststal . . . Weer een jaar later krijgt de Hertmer muziekvereniging er een nieuwe afdeling bij: een drumband. Met trommels, gemaakt van van kruiden- vaatjes. In 1970 is er een hoogtepunt voor de Hertmer trommelaars; deelname aan het Wereld Muziek Concours in het Limburgse Kerkrade. Nog weer enkele jaren later wordt de drumband uitgebreid met een lyra-korps. Het drum- lyrakorps kan zich op muzikaal niveau meten met de besten uit het land. In 1985 wordt een malletband opgericht, die in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een band van formaat. Met ruim 30 leden speelt zij in de Eerste divisie van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen de KNFM. Voor de fanfare breken er begin jaren zeventig moeilijke tijden aan. Na het ontvallen van pastoor Veeger en het vertrek van de dirigent geraakt het orkest in het slop. Het is maart 1973 als pastor Koch naar Hertme komt. Een secuur en ijverig priester met heel andere ideeën dan zijn voorganger. Als pastor Koch wordt ingehaald, staat de muziekvereniging op een laag pitje. Al langere tijd zijn er geen repetities geweest. Gerard Kemna, (foto rechts) de voorzitter, heeft met een groepje muzikanten enkele repetities gehouden en zo is het toch nog mogelijk om pastor Koch op feestelijke wijze . . . en met muziek in te halen. Temeer blijkt dat een muziekvereniging een onmisbare schakel is in de gemeenschap. Daarom vragen enkelen uit het dorp aan de nieuw pastor of deze geen aanzet kan geven om de muziekvereniging weer van de grond te krijgen. De pastor geeft aan dat hij het wel wil proberen. Hij neemt contact op met Gerard Kemna en deze trommelt leden en oud leden op voor een vergadering. Op deze vergadering is ook uitgenodigd de heer Draaijer, directeur van de muziekschool in Borne. Ook hij is het er over eens dat de muziek in Hertme nieuw leven ingeblazen moet worden. Maar hoe? . . . Nu is bij de muziekschool in Borne een docent in dienst die volgens Draaijer wel bereid is, om voor een niet al te groot bedrag, de leiding van de St. Gregorius- fanfare op zich te nemen. En zo komt de heer Haitjema naar Hertme, en binnen niet al te lange tijd gaan de muzikanten weer de straat op en kunnen er weer serenades gebracht worden. Ook neemt het fanfareorkest, onder leiding van Piet Haitjema, (foto links) weer met succes deel aan marswedstrijden en podiumconcoursen. In 1982 komen er zelfs nieuwe uniformen. Anno 2004 staat het orkest onder leiding van Jan Geuke en speelt het in de afdeling Uitmuntendheid van de KNFM. Al eerder, medio en eind zeventiger jaren, profiteert de vereniging van de woningbouw in Hertme; de bevolkingsaanwas leidt tot groei en bloei van de vereniging. Met zo'n tachtig werkende leden is de muziekvereniging St. Gregorius niet meer weg te denken uit de gemeenschap! Kijk voor meer informatie op de website: www.stgregoriushertme.nl