Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto’s De Gazet Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme

Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme SGH

In de jaren zestig wordt op initiatief van het toenmalig hoofd der school, de in 2001

overleden heer G. Th. in het Veld, de 'Werkgroep Hertme' opgericht. Niet te

verwarren met de 'Werkgroep Jeugd Hertme'. Onder zijn bezielende leiding krijgt

deze spontane Werkgroep de gestalte van een soort dorpsraad en treedt vervolgens

meer en meer op als belangenbehartiger voor en van Hertme.

Hier onder volgen enkele bijzondere zaken waarvoor de 'Werkgroep' zich sterk heeft gemaakt: De gevaarlijke verkeerssituatie bij het kruispunt 'de Bonte Koe' van de Bornse rondweg leidde in januari 1970 tot een fataal ongeluk, waarbij de 17 jarige Marita Meijer uit Hertme om het leven kwam. De Werkgroep heeft tijdens een protest- demonstratie, waarbij de Rondweg door een tiental trekkers wordt geblokkeerd, haar ongenoegen kenbaar ge-maakt aan de gemeente Borne met betrekking tot de onveilige verkeerssituatie op deze kruising. Mede door toedoen van de Werkgroep wordt de kruising beveiligd met stoplichten. (Op de foto de Bornse burgemeester C.P.M. Bevers in gesprek met de actievoerders.)   Onder aanvoering van de Werkgroep wordt in grote getale protest aangetekend tegen de komst van de Bornse nieuwbouwwijk Stroom-Esch. De raadsvergadering in 1972, gehouden in de toenmalige LTS in Borne wordt hiertoe massaal bezocht door inwoners van Hertme. In verband met de gemeentelijke herindeling wordt door de Werkgroep een enquete gehouden onder de bevolking van Hertme met als uitgangspunt dat, bij eventueel uiteen- vallen van de gemeente Borne, Hertme zich wenst aan te sluiten bij de gemeente Weerselo. Het resultaat: 97% van de inwoners stemt vóór. Als spreekbuis van Hertme heeft de Werkgroep, die ongeveer 10 keer per jaar vergaderd, zaken op de agenda gehad met betrekking tot onder andere de Basisschool, woningbouw in Hertme, verkeer en veiligheid, plannen op ruimtelijk gebied, zoals: bestemmingsplannen -ruilverkaveling -herinrichtings- plan -beken -wegen etc. Tevens is de Werkgroep gesprekspartner van de gemeente Borne. Sinds 25 september 2003 is de Werkgroep van Hertme een officiële vereniging onder de naam: 'Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme'. Het doel van de Stichting, zoals omschreven in artikel twee van de notariële akte, is het bevorderen en behartigen van de belangen van de gemeenschap op maatschappelijk, recreatief en cultureel gebied, in de meest ruime zin van het woord. Een groot aandachtspunt op dit moment is de 'face-lift van de kom van Hertme'.