Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto’s De Gazet Archief
Hertme
       © Heemkundegroep Hertme

Van Boerinnenbond en KPO naar ZijActief

Op 29 oktober van het jaar 1959 wordt de Boerinnenbond opgericht. In hotel Baartman in Borne, want het gaat om een Borns-Hertmese afdeling. De eerste voorzitster is mevrouw Homan uit Hertme. Haar man is in die jaren voorzitter van de ABTB-afdeling en raadt haar aan eens te bezien wat de kansen zijn voor een Boerinnenbond in Hertme en Borne. In café Pisano verzamelt zij een groot aantal vrouwen om zich heen, die duidelijk wat voelen voor een dergelijke vereniging. Niet veel later is de officiële oprichting dan een feit. In 1965 wordt de naam Boerinnenbond veranderd in Katholieke Plattelands Organisatie, kortweg KPO. Er waren in die dagen nog maar weinig boerinnen lid van de organisatie, vandaar de naamsverandering. Emancipatie en cursussen zoals 'Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving' worden georganiseerd voor de circa veertig leden, die hoofdzakelijk uit Hertme komen. De Hertmer dames verbreden niet alleen op die wijze hun horizon, er is natuurlijk ook plaats voor luchtiger zaken. Op 28 september 2004 viert ZijActief haar vijfenveertig jarig bestaan met een jubileumviering in de St. Stephanus- kerk en aansluitend een feestavond in het Theaterhoes. De dames van het eerste uur, Minie Homan en Leida Schabbink, onthullen het nieuwe vaandel van het katholiek vrouwennetwerk.