Hertme
       © Heemkundegroep Hertme

Pastoor Roorda

Pater Wigbert Roorda wordt benoemd als waarnemend pastoor van de Heilige Stephanusparochie. Hij is geboren op 30 november 1927 te Bolsward en heeft zijn kleinseminarietijd doorgebracht te Zenderen. Op 15 juli 1956 wordt Roorda tot priester gewijd. Als pater Roorda benoemd wordt tot pastoor van Hertme is hij ook al pastoor van de parochie te Zenderen. dit pastoorschap bekleedt hij in een duo- functie samen met pastor Jan van Loon. Vele jaren is pater Roorda leraar Engels aan het Kleinseminarie te Merkelbeek in Limburg en later aan het Kleinseminarie te Zenderen, vervolgens aan de Middelbare Agrarische School te Zenderen - gehuisvest in het vroegere Kleinseminarie - en aan de Scholengemeenschap te Raalte. De graag geziene en altijd goed gehumeurde pater heeft tevens nog enkele jaren een tweetal andere functies bekleed, te weten prior van het klooster te Zenderen en directeur van het kloosterbejaardenoord in hetzelfde klooster. De pastorie te Hertme wordt niet door pater Roorda bewoond, hij blijft in het klooster te Zenderen wonen. Het kerkbestuur besluit tot een grondige renovatie van de pastorie. Een drietal zusters van de congregatie van de 'Zusters van Liefde' uit Schijndel betrekt de pastorie na de bewonderenswaardige verbouwing. Op 75 jarige leeftijd, afgelopen januari 2003, wordt pater Roorda eervol ontheven uit zijn functie van pastoor in de parochies te Zenderen en Hertme. Op 6 november 2012 overlijdt pater Roorda op 84 jarige leeftijd.
Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief