Hertme
       © Heemkundegroep Hertme

Pastoor van der Sman

Op 20 mei 2007 wordt pastoor Theo van der Sman benoemd in het regioverband van de parochies van Borne - Hertme en Zenderen. Pastoor van der Sman verlaat na vijf jaar Haaks- bergen om in de opvolging van pastoor Bosch van de St. Stephanusparochie Borne te voorzien en is ook pastoor van de parochie Hertme. Voor zijn Haaks- bergse periode heeft pastoor van der Sman bijna 9 jaar gewerkt in het clusterverband Vasse, Reutum, Langeveen en Tubbergen. Met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2010, vormen Borne en Hertme samen één parochie onder de naam “H.H. Jacobus en Johannes” en is Hertme geen zelfstandige parochie meer. Dit is bekrachtigd met een decreet van de Aartsbisschop van Utrecht d.d. 29 juni 2010. Per 1 september 2011 wordt pastoor van der Sman door de bisschop overgeplaatst naar een nieuwe parochie. Hij vertrekt van Borne – Hertme naar Steenwijk en pastor Nowara komt van Zwolle-Kampen naar Borne-Hertme. Op zondag 4 september 2011 wordt tijdens een eucharistieviering in het Openluchttheater te Hertme afscheid genomen van pastoor Theo van der Sman. In dezelfde viering wordt door mgr. Cornelissen – vicaris van het Vicariaat Deventer – namens de aartsbisschop van Utrecht de nieuwe pastor Zygfryd Nowara geïnstalleerd. In juni 2013 wordt  pastoor Oortman benoemd tot pastoor van drie parochies, de H. Jacobus en Johannes parochie in Borne, waar ook Hertme onder valt, de Goede Herder parochie in Hengelo en de H. Geest parochie in Delden.
Home Hertme Historie Actueel Video’s Foto's Archief